Na terenie Parku Drobiarskiego działa profesjonalny i wyspecjalizowany gabinet weterynaryjny, z nowocześnie wyposażoną pracownią serologiczną firmy Biochek. Zespół gabinetu tworzą ambitni, stale poszerzający swoją wiedzę i kwalifikacje lekarze oraz technicy weterynarii. Biorąc udział w kursach, konferencjach i warsztatach w Polsce i za granicą, pozostajemy w ciągłym kontakcie z aktualną problematyką zdrowotną polskiego i światowego drobiarstwa.

Więcej

Gabinet weterynaryjny i laboratorium

Ścisła współpraca z renomowanymi producentami branży farmaceutycznej, ośrodkami naukowymi oraz innymi wyspecjalizowanymi gabinetami weterynaryjnymi pozwala nam obiektywnie obserwować współczesne trendy i stale dostosowywać się do aktualnych potrzeb i problemów naszych hodowców.

Regularny monitoring serologiczny statusu zdrowotnego stad rodzicielskich, a także ciągła ocena jakości przeprowadzonych szczepień jest gwarancją zakupu zdrowych, jakościowych i w pełni zabezpieczonych przez przeciwciała matczyne piskląt.

PROGRAM C.H.I.C.K. – CEVA

W ramach pomocy w osiągnięciu najlepszych wyników szczepień firma CEVA wprowadziła Program Ceva Hatchery Immunisation Control Keys, zwany programem C.H.I.C.K. Jest to pakiet usług, który ma na celu polepszenie jakości szczepień jednodniowych kurcząt. Pracownicy firmy Ceva pomagają profesjonalistom w wylęgarniach na pięć sposobów:

  1. Dbanie o szczepionki
  2. Poprawa techniki szczepień
  3. Dbanie o sprzęt do szczepienia
  4. Audyt oraz monitoring
  5. Ekspertyza i edukacja

Program C.H.I.C.K. polega na przeprowadzeniu wielu testów i pomiarów przechowywania, przygotowywania oraz samego procesu szczepienia. Dobre zarządzanie szczepieniem wymaga danych. Z tego względu w ramach Programu powstała aplikacja rejestrująca i pokazująca bardzo ważne wskaźniki wydajności szczepienia. W czasie rutynowej wizyty z użyciem aplikacji pracownicy firmy Ceva są w stanie natychmiast pokazać wyniki statystyczne oraz przedstawić zalecenie. Oprócz tego, z każdej wizyty wylęgarnia otrzymuje drogą elektroniczna raport z przeprowadzonego audytu. Z programem C.H.I.C.K. jest również związany sprzęt do szczepienia kurcząt. Są to automaty do iniekcji oraz sprzęt do szczepienia metodą spray’u. Wylęgarnia zaopatrzona jest w:

  • Dovac (automaty do iniekcji kurcząt jednodniowych)
  • Hatch Sprayer (mobilna maszyna do szczepienia metodą sprayu)
  • ILS (wbudowany w linie produkcyjną sprzęt do sprayu)

Dzięki pomocy firmy Ceva i ich programowi możemy zapewnić wysoką jakość i szeroki wachlarz szczepień w wylęgarni.