Okres odchowu ma w procesie produkcji jaj wylęgowych kluczowe znaczenie. Ogromną wagę przykładamy do monitorowania zdrowia piskląt, co jest podstawą do zachowania zasad biobezpieczeństwa. Okres odchowu rozpoczyna się od pierwszego dnia życia pisklęcia i trwa przez ok. 20 tygodni, kiedy to stado osiąga pełną dojrzałość płciową.

Więcej

Odchów piskląt reprodukcyjnych

Pisklęta zaraz po wstawieniu wymagają ciągłej profesjonalnej opieki. W tym czasie koncentrujemy się na szczepieniach i prawidłowym rozwoju stad rodzicielskich, które zapewnią kontrolowaną, zdrową i wysoką produkcję jaj wylęgowych przez cały okres życia stada. Pierwsze 5 tygodni jest kluczowym etapem odchowu, ponieważ w tym czasie u pisklęcia następuje rozwój szkieletu, podstawowych organów wewnętrznych, a także systemu odpornościowego organizmu ptaka.

Na dobrą jakość naszych stad reprodukcyjnych wpływa szereg zabiegów zootechniczno-weterynaryjnych, prowadzonych przez wyspecjalizowaną załogę i z wykorzystaniem najwyższej jakości technologii. Na terenie Parku Drobiarskiego działa nowoczesny gabinet weterynaryjny, któremu przewodzi zespół doświadczonych lekarzy i techników weterynarii, pozostający w stałej konsultacji z renomowanymi producentami szczepionek i działem kontroli procesu.

Szczepienia ptaków w okresie odchowu są niezbędne zarówno pod kątem ochrony zdrowia samego stada, jak i zapewnienia potomstwu ochrony immunologicznej w postaci właściwego poziomu przeciwciał matczynych. W zakładowym laboratorium systematycznie przeprowadzamy testy diagnostyczno-immunologiczne potwierdzające efektywność szczepień naszych stad reprodukcyjnych.

Ważnym elementem staje się odpowiednia selekcja stada, tzw. wyrównanie. Polega ono na cotygodniowej kontroli masy ciała, a odpowiednio dobrany program stymulacji świetlnej jest idealnie skorelowany z osiągnięciem dojrzałości płciowej ptaka. Dzięki takim zabiegom stado przeznaczone do przeniesienia na fermę produkcyjną jest w pełni przygotowane do kolejnego etapu – produkcji jaj wylęgowych.

Bez względu na intensywność i efektywność prowadzonej selekcji, wiemy, że potencjał genetyczny nie może być zrealizowany bez doświadczenia i znajomości tzw. know-how. Dbamy, aby nasz personel uczestniczył we wszelkich najnowszych szkoleniach i konferencjach.